Logistikk

Få alt på plass i tide!
Vi koordinerer alle typer logistikk for deg

La oss koordinere logistikken på ditt arrangement.

Som arrangør har du mer enn nok å passe på, og mange oppgaver som skal løses. We are glad to help, and have good, reliable contacts in logistics, forwarding and transportation. Tell us what you need, we'll fix it.

Fortell hva du trenger, så fikser vi det.

img_logistics_1

Emballasje

Håndtering av emballasje.

img_logistics_2

Lagring

Oppbevaring av varer.

img_logistics_3

Frakt

Frakt av gods fra A til B.

img_logistics_4

Forwarding

Customs, reception and forwarding of goods.

img_logistics_5

Lasting og lossing

Lasting og lossing av utstillergods i arrangementslokalene.

Ikke tenk på hvordan du skal
få alt på plass i tide.
Det fikser vi!


Kontakt oss Majken

Andre tjenester

Grafisk
materiell
Graphic Design
Graphic Design
Planlegging
Planning
Planning